1930, έκρηξη στο καζάνι του ελαιοτριβείου Καλλίτση

Η εφημερίδα «ΚΥΝΟΥΡΙΑΚΟΝ  ΒΗΜΑ» μας πληροφορεί για έκρηξη στον λέβητα του Ελαιοτριβείου Καλλίτση.