Διαμαρτυρία πολιτών σχετικά με τη διατήρηση της αυθαίρετης κεραίας του Ο.Τ.Ε. στο Παράλιο Άστρος, στον προαύλιο χώρο του κτιρίου Ο.Τ.Ε. και ζητούν την άμεση κατεδάφισή της

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

κατοίκων και επιχειρηματιών Παραλίου Άστρους

ΠΡΟΣ:

1.  Επιτροπή του άρθρου 12 του Ν. 4178/2013 μέσω της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

2.  Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αρχαιολογική Υπηρεσία Ν. Αρκαδίας – Καλαβρύτων 211 – ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ.220.01

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με τη μη διατήρηση (μη ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4178/2013) της αυθαίρετης κεραίας του Ο.Τ.Ε. στο Παρ. Άστρος και την άμεση κατεδάφισή της.

ΣΧΕΤΙΚΑ:  Η με αριθ. 7346/6-8-2015 αίτηση της Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Μετά την παράνομη, αυθαίρετη εγκατάσταση επί του προαύλιου χώρου του κτιρίου του Ο.Τ.Ε. στο Παρ. Άστρος κεραιοσυστήματος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας επί αυθαιρέτου ιστού, ύψους 18,60μ. (μαζί με το αλεξικέραυνο), εκδόθηκε η με αριθ. 21/2010 έκθεση αυτοψίαςτου Τμήματος Πολεοδομίας Άστρους.

Εκ των υστέρων η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. κατέθεσε φάκελο στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για τη νομιμοποίηση, ο οποίος με το με αριθ. πρωτ. 662/25-1-2013 έγγραφό του διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ν. Αρκαδίας για έγκριση και αφού το Συμβούλιο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο, ο φάκελος τελικά επιστράφηκε και δεν προχώρησε η υπόθεση της νομιμοποίησης της αυθαίρετης κεραίας.

Με τη με αριθ. 7346/6-8-2015 αίτησή της επανέρχεται η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και ζητά να εξεταστεί από την Επιτροπή σας η δυνατότητα υπαγωγής του αυθαίρετου ιστού και κεραιοσυστήματος στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4178/2013 και τη διατήρησή τους για τριάντα χρόνια.

 Για την κεραία αυτή είχαμε υποβάλει:

Α) την από 31-3-2011 έγγραφη διαμαρτυρία κατοίκων και επιχειρηματιών Παραλίου Άστρους, με την οποία ζητείται και η άμεση κατεδάφιση της παράνομης κεραίας του ΟΤΕ  (συνημ. 1)

Β) την από 4-10-2011 αίτηση κατοίκων και επιχειρηματιών Παρ. Άστρους, με την οποία ζητούν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και την (τότε) 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να αναθεωρήσουν -μέσα στα πλαίσια του νόμου- τις εγκριτικές αποφάσεις τους για την (νομιμιμοποίηση;) εγκατάσταση σταθμού κεραιών στον αυθαίρετο ιστό του ΟΤΕ στο Παράλιο Άστρος (συνημ.2)

Γ) την από 7-3-2013 αίτηση κατοίκων και επιχειρηματιών Παρ. Άστρους, με την οποία υπέβαλαν στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για την εξέταση του φακέλου νομιμοποίησηςτης κεραίας του ΟΤΕ στο Παρ. Άστρος (συνημ.3)

και  επανερχόμαστε με την παρούσα για να διαμαρτυρηθούμε και να εκφράσουμε την ένσταση και τις αντιρρήσεις μας στις προσπάθειες να διατηρηθεί μια αυθαιρεσία, που κατάφωρα προσβάλει τις διατάξεις που ισχύουν για την περιοχή αυτή της Κοινότητάς μας και έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον υπαρκτό κίνδυνο έκθεσης σε ακτινοβολία των κατοίκων και εργαζομένων στη γύρω περιοχή, που σε κάποιες περιπτώσεις η απόσταση είναι μικρότερη των 10,00μ. (με τη με αριθ. 742/2008 απόφαση του ΣτΕ αναγνωρίζεται υφιστάμενη επιστημονική αβεβαιότητα ως προς το βαθμό κινδύνου από την έκθεση σε ακτινοβολία).

Επιπλέον:

1) Η περιοχή, στην οποία παράνομα και αυθαίρετα εγκαταστάθηκε η κεραία, περιλαμβάνεται  εντός του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου, που εγκρίθηκε με τη με αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/41015/2009/8-6-2012 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 196/13-6-2012/τ.ΑΑΠΘ) (συνημ.4) για λόγους προστασίας των αρχαιολογικών καταλοίπων

2) Η περιοχή, στην οποία αυθαίρετα εγκαταστάθηκε η κεραία, έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό τμήμα του οικισμού Παρ. Άστρους και διέπεται από τις διατάξεις του από 13-10-1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 908 Δ΄/13-11-1998) (συνημ.5), οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.11, (όχι μόνο δεν προβλέπουν) αλλά είναι απαγορευτικές για την εγκατάσταση παρόμοιων κατασκευών

3) Για την εν λόγω περιοχή έχουν ισχύ οι διατάξεις του από 1-7-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 629 Δ΄/20-7-2004) (συνημ.6), όπου σύμφωνα με το συνδυασμό των παρ. Γ5, Γ10, Δ4α, Δ17, Δ19 και Δ21 του άρθρου 3 αυτού απαγορεύεται η χρήση αλουμινίου, πλαστικού και άλλων παρεμφερών υλικών σε οποιαδήποτε κατασκευή και αναφορικά με την κατασκευή κεραίας σε θέση κατά το δυνατόν μη εμφανή από τους σημαντικούς και κοινόχρηστους χώρους του οικισμού ή μόνο σε θέση που δεν προβάλλεται σε κεντρικό κοινόχρηστο χώρο, πράγμα, που στην προκειμένη περίπτωση, αυτή είναι εμφανής και από την κεντρική πλατεία του οικισμού, από το μεσαιωνικό κάστρο, από τον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου και από τον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, όπως αποδεικνύεται  και από τις συνημμένες φωτογραφίες (συνημ.7) και θίγει βάναυσα την όψη εισόδου στην πλατεία και το λιμάνι του χωριού μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα όσα εκθέσαμε και να μη συμβάλετε με την απόφασή σας στην τακτική του με τετελεσμένες καταστάσεις να εδραιώνονται αυθαίρετες ενέργειες και κατασκευές ιδιωτών ή υπηρεσιών.

Η λογική του ότι τα κεραιοσυστήματα εξυπηρετούν μεγάλη μερίδα ανθρώπων (ε, ας τα βάλουν σε άλλη περιοχή) δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία νομιμοποίησης αυθαίρετων ενεργειών και κατασκευών, ούτε επίσης η δικαιολογία του ότι είναι εκεί η ιδιοκτησία του ΟΤΕ,  η οποία πλέον δεν λειτουργεί ως κατάστημα του ΟΤΕ αλλά ως καφετέρια και κατάστημα ηλεκτρονικών – μηχανικών παιχνιδιών. Άλλωστε η κεραία αυτή καμία σύνδεση δεν έχει με το κτίριο παρά μόνο την ηλεκτροδότησή της από αυτό.

Παρακαλούμε επίσης να ενημερωθούμε εγκαίρως για την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής σας προκειμένου εκπρόσωπός μας να σας εκθέσει και δια ζώσης τους ισχυρισμούς μας.

Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας παρακαλούμε να συνηγορήσει στο δίκαιο αίτημά μας και μετά την απόφασή σας να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κεραίας.

Την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ν. Αρκαδίας, στην οποία κοινοποιούμε την παρούσα, παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη και την προαναφερθείσα (συνημ.4) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (την οποία προφανώς δεν έλαβε υπόψη της στη με αριθ. 2180/13-5-2013 απάντησή της η 25η Ε.Β.Α. – συνημ.8) να αναθεωρήσει την εγκριτική απάντηση της 25ης Ε.Β.Α. προς την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. με αριθ. 6899π.ε./26-1-2009.

                                                                                                                                                                                                    Παράλιο Άστρος 17-9-2015

                                                                                                                                                                                                    Οι υπογράφοντες