1937, η ελονοσία μαστίζει την περιοχή του κάμπου του Άστρους

Η εφημερίδα «Κυνουρία» μας πληροφορεί:

  1. Για την ελονοσία από τα έλη του Μουστού.
  2. Για την προσπάθεια εξηλεκτρισμού από ιδιωτική εταιρεία.
  3. Για την έναρξη της δεύτερης φάσης κατασκευής του Παλιού λιμανιού, όσον αφορά τον λιμενοβραχίονα.
  4. κλπ