1929, όχι γιατρούς και δικηγόρους

Η εφημερίδα «Κυνουριακόν Βήμα», σε σχόλιο του εκδότη της, αναφέρεται στον κορεσμό των επαγγελματικών ομάδων των γιατρών και των δικηγόρων. Ο υπερπληθυσμός των προαναφερόμενων επαγγελμάτων δεν είναι τωρινός αλλά όπως βλέπουμε έχει παλιές «ρίζες». Το ξεπούλημα περιουσιών για τις σπουδές των παιδιών, εκείνη την εποχή, περιόριζε το δικαίωμα της εκπαίδευσης στις αδύνατες κοινωνικές ομάδες.