Σαρώνει η μύγα Μεσογείου τα εσπεριδοειδή της Πελοποννήσου

Υψηλές είναι οι συλλήψεις της Μύγας Μεσογείου στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων στα χωράφια µε εσπεριδοειδή της Πελοποννήσου, της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και τα νησιά του Ιονίου.
Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το έντοµο και όλες οι ποικιλίες είναι επιδεκτικές στις προσβολές. Μάλιστα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου υπενθυµίζουν στους παραγωγούς ότι οι προσβολές αρχίζουν µε την έναρξη της ωρίµανσης των καρπών (σπάσιµο του χρώµατος) και για την αντιµετώπιση του εντόµου συστήνονται δολωµατικοί ψεκασµοί, χρήση παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης και ψεκασµοί κάλυψης.
Την ίδια ώρα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων εφιστούν, µε ανακοίνωσή τους, την προσοχή των καλλιεργητών, καθώς οι συλλήψεις των αρσενικών εντόµων της µύγας Μεσογείου στα σταθερά παρατηρητήρια σηµείωσαν µεγάλη αύξηση και στις µανταρινιές της Άρτας. Σηµειωτέον ότι νύγµατα και ωοτοκίες έχουν βρεθεί και σε όλα τα παρατηρητήρια του νοµού Άρτας, γι’ αυτό οι παραγωγοί καλούνται να συνεχίσουν την προστασία των καρπών. Αντίθετα στις µανταρινιές της Θεσπρωτίας, οι πληθυσµοί είναι χαµηλοί και δεν έχουν παρατηρηθεί ως τώρα νύγµατα σε καρπούς.
Τέλος, αύξηση των συλλήψεων παρατηρείται και στο δίκτυο παγίδευσης του νοµού Ηρακλείου, καθώς οι κλιµατικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών ήταν ευνοϊκές για προσβολές στις πρώιµες ποικιλίες, όπως τονίζουν οι ειδικοί. Συστήνεται άµεση έναρξη δολωµατικών ψεκασµών, µε το δόλωµα να αποτελείται από νερό, ελκυστική ουσία 2% και ένα εγκεκριµένο για την καταπολέµηση του εντόµου σκεύασµα. Το ψεκαστικό υγρό, µε µορφή χονδρών σταγονιδίων, πρέπει να κατευθύνεται σε κλαδιά χωρίς καρπούς και περιµετρικά σε θάµνους και φράκτες, και οι δολωµατικοί ψεκασµοί να επαναλαµβάνονται κάθε 7-10 ηµέρες.
Υπογραµµίζεται , επιπλέον, ότι συστήνεται και χρήση παγίδων, στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής και ψεκασµοί κάλυψης όταν αρχίσει η ωρίµανση των πρώτων καρπών.

Πηγή: agronews.gr