Η νύχτα πέφτει

Γύρω στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους.

(Φωτ. 11-5-2017, 20.50)