«Οργιώδης» βλάστηση

Από τον περιφερειακό του Νησιού του Παραλίου Άστρους.

(Φωτ. 16-5-2017, 11.45)