Παίρνουν μέτρα για το… καλό μας

Έξι χρόνια επιπλέον ασφυκτικής λιτότητας «τσίμπησαν» οι Έλληνες πολίτες μετά και την ψήφιση από τη Βουλή μέτρων 5 δισ. ευρώ έως το 2021… Ωστόσο η κυβέρνηση για να χρυ­σώσει το χάπι επισημαίνει ότι όλα αυτά τα μέτρα πάρθηκαν ώστε η τρόικα τη Δευτέρα να υποβάλει στο Εurogroup μια θετική έκθεση συμμόρφωσης (compliance report) και να εγκριθεί η δόση των περίπου 7 δισ. προς τη χώρα μας, ώστε να πληρώσει την ΕΚΤ και άλλα δάνεια μέχρι και τον Ιούλιο.

Tην ίδια ώρα προεξοφλεί ό­τι από το 2017 θα έχουμε τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα έως 5,6% του ΑΕΠ. Όπως και να έχει, όμως, το πολυνομοσχέδιο φέρνει επιπλέον πε­ρικοπές στην ήδη δυσβάσταχτη ζωή των Ελλήνων. Ειδικότερα:

Μειώσεις

Τη μεγαλύτερη από τις περικοπές συνολικού ύψους 4,6 δισ. ευρώ της τριετίας 2018 – 2020 την έχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα πληρώσουν 2,26 δισ. ευρώ το 2019 από τις συ­ντάξεις τους, ενώ θα συμμετέχουν το 2020 και στα έσοδα μέσω του χαμηλότερου αφορολόγητου.

Πιο συγκεκριμένα θα έχουν μείω­ση από την 1.1.2019 των κύριων και επικουρικών συντάξεων έως 18% (αφού συνυπολογιστεί η περικοπή του 2016) με παράλληλη πρόβλεψη «παγώματος» των συντάξεων μετά τις περικοπές έως το 2022. Ωστόσο, όσοι βγήκαν το 2015-2016 σε σύντα­ξη με ποσά 100-200 ευρώ, λόγω τρί­του μνημονίου, θα φτάσουν τη νέα κατώτατη σύνταξη των 392 ευρώ (ή όποια θα ισχύει τότε) το 2023.

Επιπλέον αναβάλλονται για τρία χρόνια και οι πενιχρές ετήσιες αυξή­σεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου να δοθούν στους συνταξιού­χους. Ακόμη συνεχίζεται η μείωση του ΕΚΑΣ, καθώς η περικοπή θα φτάσει τα 238 εκατ. ευρώ για τους εναπομείναντες συνταξιούχους.

Στους μισθοσυντήρητους και τους αγρότες αυξάνονται οι εισφορές, α­φού μειώνεται από 1.1.2020 κατά 650 ευρώ η έκπτωση που δικαιού­νται από τον ετήσιο φόρο εισοδή­ματος. Θα πληρώνουν φόρο τουλά­χιστον 500.000 χαμηλόμισθοι των 450-500 ευρώ που έμεναν ώς τώρα αφορολόγητοι, χάνοντας περίπου έ­να μηνιάτικο.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι έ­μποροι και οι αγρότες θα πληρώνουν από το 2018 ασφαλιστικές εισφορές επί των καθαρών εισοδημάτων τους χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές που πληρώθηκαν το προηγούμενο έ­τος. Άρα από το 2018 στα κέρδη θα προστίθενται οι ασφαλιστικές εισφο­ρές που καταβλήθηκαν το προηγού­μενο έτος και πάνω σε αυτή τη βάση θα υπολογίζονται οι εισφορές, κάτι που φέρνει νέες αυξήσεις.

Επιβάρυνση

Από το 2020 το αφορολόγητο υπο­χωρεί από τα 8.636 ευρώ στα 5.700 ευρώ, κάτι που φέρνει επιβάρυνση 650 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων των φορολογου­μένων, ωστόσο το κατώτατο όριο δι­αμορφώνεται τελικά στα 6.250 ευρώ με την προβλεπόμενη μείωση του πρώτου συντελεστή στην κλίμακα φορολογίας από το 22% στο 20%, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του Α­ΕΠ. Ειδικότερα η μείωση του φόρου με βάση την οποία προκύπτει το ύ­ψος του αφορολόγητου εισοδήμα­τος διαμορφώνεται ως εξής:

♦Στα 1.250 ευρώ από 1.900 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα.

♦Στα 1.300 ευρώ από 1.950 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους με έ­να προστατευόμενο τέκνο.

♦Στα 1.350 ευρώ από 2.000 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους με δύο προστατευόμενα τέκνα.

♦Στα 1.450 ευρώ από 2.100 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους με τρία τέκνα και άνω. Αυτό σημαίνει ό­τι θα πληρώνουν φόρο και όσοι αμεί­βονται με 500 ευρώ τον μήνα.

Καταργούνται επίσης αναδρομικά από 1.1.2017 οι εκπτώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες. Από 1.1.2018 καταργείται η έκπτωση 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις. Μειώνε­ται 58 εκατ. ευρώ το κονδύλι για επίδομα πετρελαίου. Ωστόσο το πολυνομοσχέδιο προέβλεψε και την κατάργηση του αφορολόγητου για το 77% στις αποζημιώσεις των βου­λευτών.

Την ίδια στιγμή στους άπορους – ά­νεργους καταργούνται οι παροχές, όπως τα επιδόματα ένδειας, απρο­στάτευτων τέκνων, ανεργίας νεοεισερχομένων από τον ΟΑΕΔ κ.λπ., ενώ για τους δανειολήπτες επιταχύνονται οι κατασχέσεις και καθιερώνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, με τα (υηά5 να μπορούν να διαχειρίζονται τα ακίνητα των οφειλετών.

Οι απολύσεις

Στους ιδιωτικούς υπαλλήλους δεν θα αποκατασταθεί η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων σε επι­χειρήσεις που δεν τις υπογράφουν. Γι' αυτό η κλαδική σύμβαση θα υπε­ρισχύει της επιχειρησιακής, αν έχει καλύτερους όρους για τον εργαζό­μενο. Στις ομαδικές απολύσεις δεν θα αυξηθεί το όριο των απολύσεων, αλλά το υπουργικό βέτο μεταφέρεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας για διαβούλευση τριών μηνών. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των συνδικαλιστικών αδειών και αύξηση του ποσοστού απαρτίας στο 50% σε επίπεδο πρωτοβάθμιου σωματείου για την κήρυξη απεργίας.

Στα ειδικά μισθολόγια δικαστικών, γιατρών ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, ανα­τρέπονται τα κλιμάκια και παγώνουν ωριμάνσεις, ενώ θα εφαρμοστούν οι νέες μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια. Οι αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια θα έχουν να κάνουν με τον επανυπολογισμό των βασικών μισθών, την ενσωμάτωση των επιδομάτων, που θα φέρουν μειώσεις έως και 20% για τους νεοεισερχόμενους, και τις μειώσεις α­πό 5% έως και 7% για τους υπηρετούντες, λόγω της αύξησης των ασφαλι­στικών εισφορών. Η μείωση μετά τον επανυπολογισμό των μισθών θα δί­δεται ως προσωπική διαφορά στους υπαλλήλους των 20 υφιστάμενων ει­δικών μισθολογίων.

Από αυτή την Κυριακή, μετά και την ψήφιση του νόμου, θα είναι ανοι­χτά τα καταστήματα τις Κυριακές, α­φού απελευθερώθηκε η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές – εκτός από μία – την πε­ρίοδο από Μάιο μέχρι Οκτώβριο στις εξής περιοχές:

♦Δήμος Αθηναίων.

♦Μέρος του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης.

♦Μέρος της εμπορικής περιοχής γύ­ρω από το λιμάνι του Πειραιά.

♦Μέρος του παραλιακού μετώπου στον Νότιο Τομέα Αθηνών (επιλεγμένες περιοχές σε Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Ελληνικό, Γλυφάδα).

♦Μέρος της εμπορικής περιοχής γύ­ρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη­νών.

Επίσης άμεσα θα μεταφερθεί στο υπερταμείο η συμμετοχή του Δημο­σίου σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ, «Ελ. Βενιζέλος» (το 25% των μετοχών – το 30% ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ), «Ελληνικές Αλυκές», ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, Ανώνυμη Εται­ρεία Διώρυγας Κορίνθου, Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κε­ντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΔΕΗ (το ποσοστό που δεν κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ), ΗΕΙΕΧΡΟ, Καταστήματα Αφορολογή­των Ειδών, ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ (τα ποσο­στά που δεν κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στις δύο εταιρείες), Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό και ΔΕΗ.

Στο παλιό ταμείο ιδιωτικοποιήσεων μεταφέρονται τα δικαιώματα εκ­μετάλλευσης των μικρότερων περι­φερειακών αεροδρομίων της χώρας που δεν έχουν παραχωρηθεί στη γερ­μανική Fraport.

Τι περιμένουν

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση με την ψήφιση των μέτρων περιμένει:

1. Την εκταμίευση 7 δισ. ευρώ α­πό την ευρωπαϊκή πλευρά (ΕSΜ) το αργότερο ώς τις αρχές Ιουλίου και έγκριση την ίδια περίοδο της εισό­δου του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμ­μα από το Εκτελεστικό του Συμβού­λιο. Ευρωπαίοι και ΔΝΤ θα τα βρουν σε μια κοινή ανάλυση βιωσιμότητας χρέους που θα ικανοποιεί το Ταμείο. Δεν θα προβλέπει «κούρεμα», αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το κύριο μέτρο θα αφορά επιμηκύνσεις περι­όδων αποπληρωμής και, ενδεχομέ­νως, περιόδων χάριτος.

Επίσης, η λύση θα περιλαμβάνει την επιστροφή κερδών ANFA / SΜΡ που δεν εισπράττονται τα δύο τελευ­ταία χρόνια αλλά και την κατάργηση του όρου για 2% επιβάρυνση του ε­πιτοκίου για τα χρήματα που έλαβε πρόωρα η Ελλάδα για την επαναγορά ομολόγων το 2012.

2. Στις 20 Ιουλίου η Ελλάδα θα α­ποπληρώσει με τις δόσεις από την ευρωπαϊκή πλευρά ομόλογα 3,9 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωτράπεζας στη Φρανκφούρτη με θέμα τη νομισματική πολιτική. Εκεί είναι πιθανό να υπάρξει μια δήλωση του επικεφα­λής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, η οποία θα λέει ότι η Ελλάδα θα συμπεριληφθεί στην ποσοτική χαλάρωση (QΕ), π.χ. σε ένα ή δύο μήνες από την 20ή Ιουλίου.

3. Μετά τις 20 Ιουλίου, εφόσον θα υπάρχει πια η δέσμευση Ντράγκι, η κυβέρνηση θα επιχειρή­σει μια δοκιμαστική έξοδο στις α­γορές με πενταετή ομόλογα, στην οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτυπωθεί το «μομέντουμ» της αναμονής για την ένταξη στο QΕ. Η έκδοση του πενταετούς ομολόγου θα γίνει με σύμβουλο την επενδυτι­κή τράπεζα Rothschild και η κυβέρ­νηση θα ήταν ευχαριστημένη με έ­να επιτόκιο ανάμεσα στο 4% και το 5%.

Η νέα έκδοση θα αποτελεί επί της ουσίας μια αναχρηματοδότηση του πενταετούς ομολόγου του Απριλίου του 2014, το οποίο λήγει το 2019. Τα ομόλογα αυτά δεν μπορούν πλέ­ον να γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ώστε να απο­λαύσουν οι κάτοχοί τους την έμμεση εγγύηση της ΕΚΤ. Έτσι θα έχουν κί­νητρο να ανταλλάξουν τα χαρτιά που έχουν στα χέρια τους και λήγουν σε δύο χρόνια από σήμερα με νέα ομό­λογα που θα λήγουν σε πέντε χρόνια και θα έχουν την εγγύηση του QΕ και στη συνέχεια το δίχτυ ασφαλείας του μνημονίου.

Πηγή: topontiki.gr