Ζεστή μέρα

24 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο στις 10.00, φωτ. είσοδος λιμανιού Παραλίου Άστρους.

(Τρίτη, 23-5-2017)