Χρεωστικό ένα στα τρία εκκαθαριστικά της Εφορίας

Ζημιές αλλά και κέρδη για τους φορολογούμενους φέρνουν τα φετινά εκκαθαριστικά της Εφορίας. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις προκύπτουν για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά και υψηλά εισοδήματα, τους φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια και τους ελεύθερους επαγγελματίες με μεσαία και υψηλά εισοδήματα. 

Αντίθετα ελαφρύνσεις θα έχουν οι μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Τα πρώτα στοιχεία από την εκκαθάριση του 22% των φορολογικών δηλώσεων (1.377.251 σε σύνολο 6,2 εκατ. δηλώσεων) δείχνουν ότι για πάνω από έναν στους τρεις φορολογούμενους που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής τη φορολογική τους δήλωση το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό. Οι φορολογούμενοι δηλαδή καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 ο οποίος κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 750€. Η πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Μόλις το 16,33% των φορολογουμένων που υπέβαλαν ήδη τη δήλωσή τους έχουν επιστροφή φόρου που φθάνει κατά μέσο όρο σε 316€, ενώ για τους μισούς φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος.

Οι φορολογικές ανατροπές που νομοθετήθηκαν το 2016 αποτυπώνονται στα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα. Πιο συγκεκριμένα:

Μισθωτοί – συνταξιούχοι: Θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, καθώς οι νέοι συντελεστές φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης και τα μειωμένα αφορολόγητα όρια ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ισχύουν αναδρομικά για όλα τα εισοδήματα του 2016, ενώ η παρακράτηση φόρου με τις νέες κλίμακες έγινε στο δεύτερο εξάμηνο πέρυσι.

Υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι αμέσως μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης θα διαπιστώσουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα ότι θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τις αποδοχές του 2016. Και αυτό γιατί η εκκαθάριση θα γίνει με τα νέα «κουρεμένα» αφορολόγητα όρια και τις νέες κλίμακες.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ανήκουν στους κερδισμένους των φορολογικών αλλαγών που έγιναν το 2016 και η πλειονότητα θα το διαπιστώσει στα εκκαθαριστικά.

Η εκκαθάριση των δηλώσεών τους γίνεται με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς όμως να δικαιούνται το αφορολόγητο. Τα εισοδήματα του 2015 φορολογήθηκαν με συντελεστές 26-33%, ενώ τα εισοδήματα του 2016 φορολογούνται με συντελεστές από 22% έως και 45%. Ετσι, με την εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή 22% αντί 26%, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα έως 32.000€ θα διαπιστώσουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 200 έως και 764€. Ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 75% στο 100% αναμένεται να περιορίσει τις φοροελαφρύνσεις αυτές. Για όσους δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 32.000€ οι επιβαρύνσεις θα είναι σημαντικά αυξημένες, τόσο εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όσο και λόγω της αύξησης του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.

Αγρότες: Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων και συνεπώς δικαιούνται το έμμεσο αφορολόγητο των 8.636 – 9.545€, ενώ σε εισοδήματα άνω των 12.000€ επιβάλλεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 13% από το πρώτο€ καταργήθηκε.

Πρακτικά, οι αλλαγές αυτές θα φέρουν επιβαρύνσεις για αγρότες με φορολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500€, ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προκύπτουν ελαφρύνσεις. Για παράδειγμα, σε εισόδημα 5.000€ ο φόρος είναι μηδενικός (έναντι 650€ για τα εισοδήματα του 2015), στα 10.000€ η ελάφρυνση φτάνει τα 1.100€, ενώ στα 30.000€ προκύπτει επιβάρυνση 1.756€. Οι αγρότες θα επιβαρυνθούν με προκαταβολή φόρου η οποία αυξήθηκε από το 75% στο 100% του κύριου φόρου.

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Οι μεγαλύτερες φορο-επιβαρύνσεις, που φθάνουν έως και 36,36%, προκύπτουν φέτος για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογηθούν με συντελεστές 15% (από 11%) για ποσά έως 12.000€, 35% (από 33%) για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000€, και 45% (από 33%) για το κλιμάκιο εισοδήματος που υπερβαίνει τα 35.001€. Ετσι, για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια 10.000€, ενώ πέρυσι πλήρωσε φόρο 1.100€, φέτος για το ίδιο εισόδημα θα κληθεί να πληρώσει 1.500€, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 400€.

Πηγή: ethnos.gr