«Έφοδος»

Μέλισσα, κάτω δεξιά, εφορμά στα ανθισμένα άγρια Λούπινα. Φωτ. Νησί Παραλίου Άστρους.

(4-3-2018, 13.50)