Το «Δέντρο του Ιούδα»

Μαμουκαλιά ή Κουτσουπιά με θέα τη λίμνη Μουστού.

(11-3-2018, 13.35)

*Στα Αγγλικά η Μαμουκαλιά αναφέρεται ως «Δέντρο του Ιούδα» από παράφραση του arbre de Judée -δέντρο της Ιουδαίας-.