Κορυδαλλός

Κορυδαλλός βόσκων στη περιοχή του Ατσίγγανου στο Παράλιο Άστρος.

(18-3-2018)