Λαγάρισε η ατμόσφαιρα

Η σκόνη έφυγε και ξάνοιξε ο ορίζοντας, μπορούμε να διακρίνουμε τις Σπέτσες από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(27-3-2018, 13.50)