Προσήλιο

Οι πρώτες ακτίνες του Ήλιου πέφτουν πάνω στη κεντρική ακτή του Παραλίου Άστρους.

(2-4-2018, 07.25)