Στο «Παλιόχανο»

Στο φόντο το Νησί Παραλίου Άστρους, από το «Παλιόχανο».

(4-4-2018, 13.25)