Μια υπέροχη μέρα

Μπήκε το καλοκαίρι στο «Αρκαδικό Χωριό».

(24-4-2018, 14.00)