Από τον περιφερειακό του Νησιού

Περιοχή Ατσίγγανος, στο Παράλιο Άστρος.

(27-4-2018, 13.50)