«Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά να μπει του Μάη»

Θέα από παράθυρο του Κάστρου του Άστρους.

(30-4-2018, 14.10)

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Ερρίκου Θαλασσινού.