Επιδερμικές οι συστάσεις της Ε.Ε. για τις συντάξεις

0ι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι, λόγω του υψηλού ποσοστού γηράσκοντος πληθυσμού στην Ελλάδα και του υψηλού ποσοστού ανεργίας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η πλήρης υλοποίηση των αποφάσεων του 2016 στο συνταξιοδοτικό για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου παροχών, αλλά, παράλληλα, θεωρούν ότι οι αναμενόμενες νέες μειώσεις είναι πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τη μελλοντική επάρκεια των συντάξεων. Παιχνίδια των Βρυξελλών…

Πρόκειται για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των συντάξεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το κεφάλαιο για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση, τον μακρύτερο επαγγελματικό βίο στην ευρωζώνη έχουν οι Ολλανδοί (40 χρόνια) και ακολουθούν οι Γερμανοί (38,1).

Η Κομισιόν, όπως κάθε χρόνο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γήρανση του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη, και καταφεύγει σε επιδερμικές τεχνοκρατικές συστάσεις, αποφεύγοντας να μπει στην ουσία του όλου προβλήματος και στην αντιμετώπισή του.

Για την Επιτροπή, «πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι». Αλλωστε, τη γραμμή αυτή ακολουθεί εδώ και χρόνια και στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ε.Ε., συστήνοντας την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης για να ικανοποιήσει τα πανίσχυρα τραπεζιτικά και ασφαλιστικά λόμπι στο όνομα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Γενικά στην Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών και η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας βελτίωσαν την κατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ωστόσο, οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν, με βασικές «συνταγές» την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την παροχή κινήτρων για την παράταση του εργασιακού βίου και τη δυνατότητα να συνδυάζεται η σύνταξη με εισόδημα από εργασία. Δωρεάν γενικές διαπιστώσεις και συστάσεις.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Τα βασικά σημεία της έκθεσης της Επιτροπής για την Ελλάδα:

■ Οι συντάξεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στους συνταξιούχους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες επάρκειας βελτιώθηκαν κατά την περίοδο 2008-2016.

■ Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2016 είναι η πιο κρίσιμη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος από την ίδρυσή του. Βασική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, δεδομένου ότι η χώρα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γηράσκοντος πληθυσμού στην Ε.Ε. και πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Υπό αυτήν την έννοια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η πλήρης υλοποίηση των αποφάσεων του 2016, ώστε να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο παροχών.

Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση, δηλαδή την υψηλή ανεργία, τις άτυπες μορφές απασχόλησης, την αδήλωτη εργασία και την εισφοροδιαφυγή. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων σε πληρωμές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στο εγγύς μέλλον, η επάρκεια των συντάξεων βραχυπρόθεσμα είναι πιθανόν να επηρεαστεί αρνητικά…

■ Το 2015, το 22% των συνταξιούχων στην Ελλάδα αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας και σοβαρών στερήσεων. Πιο εκτεθειμένες ήταν οι συνταξιοδοτούμενες γυναίκες, με κίνδυνο φτώχειας 24,4%, ενώ για τους άνδρες το ποσοστό ήταν 19%. Στην ευρωζώνη, το ποσοστό των συνταξιούχων που αντιμετώπιζε ανάλογο κίνδυνο ήταν 17,3% και στο σύνολο της Ε.Ε. 18,2%.

■ Το 2015, η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για συντάξεις στην Ελλάδα ήταν 12.000 ευρώ ετησίως. Στην ευρωζώνη, ο μέσος όρος ήταν 17.000 ευρώ και στο σύνολο της Ε.Ε. 16.000 ευρώ. Οι χώρες με τις ψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες ήταν το Λουξεμβούργο (28.000 ευρώ), το Βέλγιο και η Ολλανδία (24.000 ευρώ), ενώ στον αντίποδα βρίσκονταν η Λετονία (3.000 ευρώ) και η Βουλγαρία που, με 2.000 ευρώ ετησίως, έχει τις λιγότερες κατά κεφαλήν δαπάνες στην Ε.Ε.

■ Η διαφορά στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ηλικίες 65-79 ετών το 2016 ήταν στην Ελλάδα 28,4% υπέρ των πρώτων, Εντούτοις, σε σχέση με το 2009, η διαφορά περιορίστηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Πάντως, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με σχετικά μικρή απόκλιση, σε σχέση π.χ. με την Κύπρο, όπου οι άνδρες λαμβάνουν 48,7% μεγαλύτερη σύνταξη από τις γυναίκες, την Ολλανδία με διαφορά 45,4% και το Λουξεμβούργο με 43,1%.

■ Το μέσο ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 55-64 ετών κυμάνθηκε το 2016 στην Ελλάδα μόλις στο 36,3% (46,2% στους άνδρες και 27,2% στις γυναίκες). Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., στην οποία ο μέσος όρος ήταν 55,3%. Την καλύτερη επίδοση έχει η Γερμανία με ποσοστό 68,6%.

■ Το 2016, ο μέσος επαγγελματικός βίος των Ελλήνων ήταν 32,5 χρόνια (35,7 στους άνδρες και 29,1 στις γυναίκες). Μετά τους Ιταλούς, οι Ελληνες έχουν τον μικρότερο επαγγελματικό βίο στην ευρωζώνη, στην οποία ο μέσος όρος ήταν 35,4 χρόνια και στην Ε.Ε. 35,6.

Πηγή: efsyn.gr