Παραλία Ατσίγγανος

Στην αμμουδιά του Ατσίγγανου στο Παράλιο Άστρος, στο φόντο το όρος Ζάβιτσα.

(4-5-2018, 13.25)