Τραμουντάνα

Βοριάς στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος.

(7-5-2018, 13.00)