Από το Κάστρο

Η περιοχή του Ατσίγγανου, στο φόντο το όρος Ζάβιτσα. Από το Κάστρο του Άστρους.

(8-5-2018, 13.40)