Νυχτερινή Αγορά

Η οδός Ζαφειρόπουλου (πεζόδρομος) «εν τω μέσω της νυκτός», στο Παράλιο Άστρος.

(19-5-2018, 22.25)