Μπάτης στο «Χερρονήσι»

Παραλία «Χερρονησίου».

(20-5-2018, 13.50)