Πανσέληνος 4

Το «κανονικό» χρώμα της Πανσελήνου όταν πάρει ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας.

(29-5-2018, 21.10)