Στη λάμψη του Φεγγαριού

Το λιμάνι όπως φαίνεται από το Κάστρο του Άστρους.

(29-5-2018, 21.05)