Στο Νησί

Στο φόντο το «Αρκαδικό Χωριό», από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(1-6-2018, 13.55)