«Τουρκόμπατης»

Ισχυρός μπάτης στην «Ακτή Καλλιστώ», στο Παράλιο Άστρος.

(3-6-2018, 15.10)