Μπάτης στον Αργολικό

Θαλάσσια Αύρα στο λιμανάκι του Ξηροπηγάδου Κυνουρίας, στο κέντρο του φόντου το Ναύπλιο.

(5-6-2018, 14.05)