Στους «Ιταλούς»

Windsurfing στους «Ιταλούς», περιοχή νότια από το Παράλιο Άστρος.

(9-6-2018, 13.25)