Παρατείνονται οι συμβάσεις στην Κοινωφελή Εργασία

Με απόφασή τους -η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- έξι συναρμόδιοι υπουργοί παρατείνουν την διάρκεια των συμβάσεων όσων εργάζονται (μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας) στις υπηρεσίες διαχείρισης των προσφυγικών ροών.

Συγκεκριμένα, η απόφαση "πιάνει" όσους προσελήφθησαν με βάση την Πρόσκληση Νο 9/2017 και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε:

  • Δήμους
  • Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής
  • Άσυλο
  • Διαχείριση προσφυγικών ροών

Η παράταση είναι δίμηνη.

Πηγή: workenter.gr