Στο Παλιό λιμάνι

Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(14-6-2018, 13.35)