Πυρηνική ενέργεια από θαλασσινό νερό

Πέντε γραμμάρια συμπυκνωμένου ουρανίου δημιούργησαν ερευνητές του Pacific Northwest National Laboratory και της LCW Supercritical Technologies.

Η δημιουργία του ουρανίου έγινε με την χρήση ακρυλικών ινών για την εξαγωγή του από θαλάσσιο νερό.

«Αυτή η προσέγγιση μπορεί να παρέχει οικονομικά βιώσιμο πυρηνικό καύσιμο από τους ωκεανούς- τη μεγαλύτερη πηγή ουρανίου στη Γη», ανέφερε ο Γκάρι Γκιλ, ερευνητής του PNΝL.

Η LCW κατάφερε να αναπτύξει μια ακρυλική ίνα η οποία προσελκύει και συγκρατεί το διαλυμένο ουράνιο που υπάρχει στο νερό των ωκεανών.

«Τροποποιήσαμε χημικά κανονικό, φθηνό νήμα, για να το μετατρέψουμε σε απορροφητικό υλικό που είναι επιλεκτικό στο ουράνιο, αποδοτικό και επαναχρησιμοποιούμενο. Οι δυνατότητες του PNNL στην αξιολόγηση και δοκιμή του υλικού ήταν ανεκτίμητες όσον αφορά στην προώθηση αυτής της τεχνολογίας» είπε ο Τσιέν Ουάι, πρόεδρος της LCW Supercritical Technologies.

Το υλικό είναι πολύ φθηνό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε σκόνη. Οι ερευνητές μάλιστα εκτιμούν ότι η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να δημιουργήσει ανταγωνισμό στις «παραδοσιακές» μεθόδους εξόρυξης ουρανίου από τη γη, όσον αφορά στο κόστος.

Για την έρευνα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές δοκιμές σχετικά με τις επιδόσεις του υλικού, εκθέτοντάς το σε μεγάλους όγκους θαλασσινού νερού. «Για κάθε δοκιμή, βάλαμε περίπου ένα κιλό ίνας στη δεξαμενή για περίπου ένα μήνα και αντλούσαμε το νερό γρήγορα, για να προσομοιώσουμε τις συνθήκες στον ανοιχτό ωκεανό. H LCW μετά αφαίρεσε το ουράνιο από το απορροφητικό και, από τις πρώτες τρεις δοκιμές, πήραμε περίπου πέντε γραμμάρια…μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά μπορεί να αυξηθεί» είπε ο Γκιλ.

Σημειώνεται, ότι οι ερευνητές εκτιμούν ότι στη θάλασσα υπάρχουν τέσσερα δισεκατομμύρια τόνοι ουρανίου, ποσότητα 500 φορές μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει στην ξηρά. 

Πηγή: tvxs.gr