Στην «Ακτή Καλλιστώ»

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(20-6-2018, 13.50)