Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους

Η κατέχουσα τη Γαλάζια Σημαία «Ακτή Καλλιστώ» στο Παράλιο Άστρος.

(24-6-2018, 13.10)