Ο Φάρος του Άστρους «ξαναζωντάνεψε»

Η Πανσέληνος στη θέση της εστίας του Φάρου του Άστρους.

(28-6-2018 21.20)