«Η νύχτα κατεβαίνει»

Το λιμάνι Παραλίου Άστρους και η γύρω περιοχή.

(28-6-2018 21.45)