«Κίνηση»

Σκάφη παραπλέουν το Νησί Παραλίου Άστρους, στο φόντο το «Αρκαδικό Χωριό».

(1-7-2018, 13.20)