Από το Κάστρο του Άστρους

Η θάλασσα του Ατσίγγανου, στο φόντο το Ναύπλιο.

(6-7-2018, 13.55)