«Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε με το πρώτο»

Η Πανσέληνος κάθεται στην εστία του Φάρου του Άστρους.

(27-7-2018, 21.07)

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Νίκου Καββαδία