Στο Παλιό λιμάνι

Σκάφος αναψυχής παραβεβλημένο στο Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(30-7-2018, 12.55)