Στις «Πόρτες»

Παραλία στις «Πόρτες», πάνω αριστερά διακρίνεται η λίμνη Μουστού.

(31-7-2018, 13.30)