Στο «Χερρονήσι»

Παραλία «Χερρονησίου».

(12-8-2018, 11.20)