Σσσς… μην τους ξυπνάτε

Λίαν πρωία στο Παράλιο Άστρος.

(13-8-2018, 06.15)