Στη κεντρική παραλία

Μπαίνουμε στο 15αύγουστο και «γέμισε» η κεντρική ακτή του Παραλίου Άστρους.

(13-8-2018, 13.05)