«Σκιάδιον»

Παραλία -Παλιόχανο-.

(30-8-2018, 13.45)