Μικροτσικνιάς στη λίμνη Μουστού

Θηλυκός Μικροτσικνιάς -είδος ερωδιού- έχει συλλάβει μια Σαλιάρα -είδος ψαριού- στη λίμνη Μουστού.

(8-10-2018)