Στον «Ατσίγγανο»

Στο φόντο το Νησί Παραλίου Άστρους, από τη παραλία «Ατσίγγανος».

(9-10-2018, 12.00)