Ήρθαν τα Ψαρόνια

Ψαρόνια πάνω στον κεραυνοβολημένο ευκάλυπτο της εκβολής της λίμνης Μουστού.

(10-10-2018, 12.20)